Nájomné byty

Správa nájomných bytov a priestorov

Ponúkame kompletný servis a poradenstvo pri správe nájomných bytov. Jedná sa hlavne o:

  • nájdenie nájomcu spostredkovanie právnych služieb pri príprave zmluvnej dokumentácie s nájomcom a tiež sprostredkovanie iných právych služieb
  • sprostredkovanie a zabezpečenie údržby a opráv bytov a nebytových priestorov
  • príprava daňových a účtovných podkladov spojených so správou bytov
  • sprostredkovanie daňového poradenstva
  • sprostredkovanie poradenských služieb v oblasti prenájmu a nájmu bytov a nebytových priestorov
  • zastupovanie pred orgánmi verejnej moci za účelom riadneho vytvorenia potrebných úkonov pri všetkých nájomných a/alebo iných obdobných vzťahov
  • konštruktívne riešenie prípadných problémov s nájomcami a iné činnosti.

Správa najomných bytov je vhodná:

  • pre majiteľov viacerých bytov
  • pre majiteľov bytov, krorý žijú dlhodobo v zahraničí
  • pre majiteľov bytov, ktorý nemajú dostatok času na venovanie sa vlastným nehnuteľnostiam.
V prípade záujmu nás môžte kontaktovať telefonicky na telefónom čísle: 0911 881 214 alebo pomocou kontaktného formulára na spodku stránky.