Vývoj cien nehnuteľností v druhom štvrťroku

Vydáno: 07.07.2014 09:09

V druhom štvrťroku sa znížili priemerné ceny bývania vo všetkých regiónoch. Priemerné ceny nehnuteľností na bývanie dosiahli v 2. štvrťroku 2013 hodnotu 1230 EUR/m2, čo znamená zníženie o 10 EUR/m2 a prehĺbený pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 0,2 percentuálneho bodu na 0,8 %, ale na medziročnej báze mierny rast o 0,2 %.

Priemerné ceny nehnuteľností na bývanie sú dlhodobo určované hlavne cenami bytov, nakoľko na trhu s bývaním predstavuje ponuka bytov takmer dve tretiny z celkovej ponuky nehnuteľností na bývanie a až vyše 80 % zo všetkých zrealizovaných transakcií pripadá na byty. Táto skutočnosť sa premieta aj do váhovej schémy pri výpočte priemernej ceny bývania.

Objem nových úverov na bývanie predstavuje dlhodobo rozhodujúcu časť celkového objemu čerpaných úverov domácnosťami. V júni 2013 dosiahol podiel nových úverov na nehnuteľnosti vyše 76 % z celkového objemu úverov, ktoré získali domácnosti od úverových inštitúcií. Je to zatiaľ historické maximum a je to v súlade so slovenskou mentalitou investovať hlavne do vlastného bývania.

Zdroj: NARKS, NBS.